Kolos. 3 : 13

 

“Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft ; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.”

 

Hier lezen we dat we elkaar moeten vergeven.

 

Als we het “Onze Vader” bidden doen we een belofte aan God :
“gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”

 

Als we elkaar iets verwijten, neem dan een voorbeeld aan de Heer zo lezen we in bovenstaande tekst.

 

De Heer dienen, Hem volgen, is ook elkaar vergeven zoals Hij ook ons deed.

 

Het is een Bijbelse opdracht die we alleen met hulp van Hem kunnen volbrengen.

 

 

WZ  

 

 

Deze pagina wordt dagelijks vervangen