Kol. 1 :16/a

 

“In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde”

 

 

Paulus schrijft bovenstaande in een brief aan de gemeente in Kolosse, een stad in het westen van Klein-Azië.

 

Gelovige broeders en zusters worden ze door Paulus genoemd.

 

Hij, Paulus, wil Gods grootheid nog eens onder de aandacht brengen bij deze christen gemeente.

 

Een gemeente waaraan het evangelie is verteld, het evangelie dat vrucht bleek te dragen, want de gemeente groeide in kennis.

 

Paulus is hier dankbaar voor !

 

Hij had n.l. gehoord van de liefde die door de Geest was opgewekt in deze gemeente.
Daarom bidden we onophoudelijk voor u, schrijft hij.

 

In Hem, God, is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde, dat wil Paulus met zijn  broeders en zusters delen en daardoor ook met ons.

 

 

WZ

 

 

Deze pagina wordt dagelijks vervangen