2 Petrus  1 : 21

 

Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door  de Heilige Geest

 

 

Een geweldig Boek die Bijbel, en niet zomaar wat bedenkingen van mensen die opgeschreven zijn voor de volgende generaties, neen geïnspireerd door de Heilige Geest.

 

Dus woorden, teksten die ingegeven zijn door de Heilige Geest !

 

Woorden die ons door de Heilige Geest doen verlangen om meer te lezen .

Om door Jezus God te leren kennen.

 

We kunnen als Christen die Bijbel niet gesloten houden want we hebben dat geestelijke voedsel nodig , dag aan dag.

 

We mogen daar niet ons eigen aangepaste verhaal van maken , we mogen er niets uit weglaten omdat het ons beter uitkomt.

 

Leest u het maar eens na in Openbaring 22 vanaf vers 18, helemaal achterin uw Bijbel , op de allerlaatste bladzijde.  

 

Daar staat de straf die we zullen ontvangen als we  aan dat Heilig Woord toevoegen of afnemen.

 

De plagen zullen ons overkomen welke de Egyptenaren kregen te verduren.

 

“Heilig Woord van God, Heilig Woord van God .

 

Gij zult in deze aardwoestijn,

 

Steeds ons richtsnoer zijn.”

 

WZ

 

Deze pagina wordt dagelijks vervangen.