Johannes 11:25-26
 

“Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.  Geloof je dat?”  

 

 

Er wordt hier een indringende vraag gesteld :

 

                       “ Geloof je dat? “

 

Deze woorden sprak Jezus tot Marta nadat Hij bij Lazarus was geroepen die inmiddels was overleden maar opgewekt werd uit de dood.

 

Nooit zal de dood het laatste woord krijgen als we geloven.

 

Als we geloven mogen we voor eeuwig bij Hem zijn.

 

Wat een geweldig vooruitzicht !

 

 

 

WZ

 

 

Deze pagina wordt dagelijks vervangen.