Radio Ideaal

Op zondagavond 07 juni hoopt Stichting de Opdracht een programma uit te zenden via de lokale omroep “Radio Ideaal”.
Dit is van 19.00 - 20.00 uur.

In dit programma kunt u luisteren naar een overdenking van Gijsbert Tomassen uit Enschede.

Ook is er zang en muziek te horen .

  


www.radioideaal.nl   

Overige  zang- en ontmoetingsdiensten zijn D.V. :
02 augustus   -  19.30 uur
04 oktober     -  19.30 uur
06 december -  
16.00 uur

*******************************************************