Johannes 15 : 18-19


“Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie.
Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen.
Daarom haat ze jullie.”Deze woorden sprak Jezus tot zijn discipelen.


De discipelen die duidelijk de keuze hadden gemaakt om de wereld los te laten en Hem te dienen.


Het gevolg hiervan was dat ze niet meer van de wereld waren maar van Jezus.

Daarom werden ze gehaat door de wereld.

Ze stonden daarin niet alleen.


Jezus wist wat het was om door de wereld gehaat te worden.


Hoe is het met ons, balanceren we tussen de wereld en Jezus ?


Laten we kiezen voor Jezus, die de Weg de Waarheid en het Leven is.
WZ    Deze pagina wordt dagelijks vervangen.