2 Petrus 1 : 20-21


“Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief : mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest”.


Profetieën  zijn “voorzeggingen van wat zeker zal gebeuren”, staat er in mijn woordenboek.

Het oude testament staat er vol mee


Veel van de profetieën wijzen op de komst van de Christus, Jezus de Verlosser.
Een profetie die ook in vervulling is gegaan, meer dan 2000 jaar terug.


De profeten zoals Elia, Jesaja, Jeremia, Ezechiël enz. spraken  door de Heilige Geest, dus door Gods Geest.


Geen eigenmachtige of menselijke uitleg wordt toegestaan, neen het komt van God en het is geschreven
in de Schrift, Gods Woord, de Bijbel.


Dat geldt dus ook voor het Nieuwe Testament , waar mensen namens God spreken ;

Johannes, Petrus, Paulus enz. , geen eigen initiatief, neen namens en door de Geest van God, de Heilige Geest.


De Bijbel is echt een prachtig Heilig Boek, het lezen meer dan waard.WZ
Deze pagina wordt dagelijks vervangen.