Marcus 1 : 17- 18


En Jezus zeide tot hen : Komt achter Mij en Ik zal maken, dat gij vissers van mensen wordt.
En zij lieten terstond hun netten liggen en  volgden Hem”
Geen twijfel en geen vragen bij de vissers Simon en Andreas


Neen ze wisten het schijnbaar, Jezus die moeten we volgen.


Hoeveel tijd hebben wij daar voor nodig, voor we tot dat besef komen?


Of moeten we nog allerlei afwegingen maken ?


Laten we Simon en Andreas als voorbeeld nemen door een keuze te maken
zonder beperkingen.


Jezus volgen, Hij vraagt het ook aan ons !
WZ  
Deze pagina wordt dagelijks vervangen.