Efeze 3 : 20


“Hem nu, die blijkens de kracht, welke  in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij  bidden of beseffen”Wij mogen in onze gebeden vragen stellen aan de Heer.


Hier lezen we dat Hij veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen.


Vragen we dan nooit te veel?


We mogen het onmogelijke vragen, want ook dat is mogelijk bij God.


Laten we vanuit dat vertrouwen tot Hem bidden, Hij die bij machte is veel meer te doen.


Dan kunnen we nu al beginnen om Hem te danken!

WZ  
Deze pagina wordt dagelijks vervangen.