Matteüs 22:37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.”  Een wetgeleerde, iemand die speciaal studie had gemaakt van de wet, die wetgeleerde stelde Jezus de vraag :


“Meester, wat is het grootste gebod in de wet”?


Jezus gaf antwoord zoals we hierboven lezen.


Hij voegde er nog wat aan toe “


“Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf.”


En wie is onze naaste dan wel ?


Elk mensenkind hier op aarde, ver weg of dichtbij.


“Al wat jullie aan uw broeders of zusters hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan “ zegt Jezus in Matteus. 25 : 40
WZDeze pagina wordt dagelijks vervangen.