Handelingen 22 : 6 en 7  


“Maar het gebeurde mij, toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was, dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel een fel licht mij omstraalde, en ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen : Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?”Ja, plotseling  werd Saul in het licht gezet,  je kunt rustig zeggen stil gezet door de Heer.


Dat, lieve mensen, kan vandaag ook met ons gebeuren, dat we als het ware door Hem gegrepen worden.


Door Zijn Woord, of  welke manier de Heer ook gebruikt.


Saul ( Paulus) ging als een bekeerd mens verder ;  Jezus volgen in plaats van Hem te vervolgen.


Laten wij ons bekeren, omkeren, en luisteren naar de Here Jezus Christus .


Dan wordt ook ons leven vernieuwd !
AZ    

Deze pagina wordt dagelijks vervangen.