Matteus  9 :  37


“Hij (Jezus) zei tegen zijn leerlingen : De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders”Jezus zond de apostelen uit.


Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen, zo lezen we verderop.


Ga op weg en verkondig ; “Het Koninkrijk van de Hemel is nabij.”


Er was nog veel te doen. zoals Jezus aangaf met de woorden, “de oogst is groot,maar er zijn weinig arbeiders.”


Deze woorden gelden ook voor nu.


Laten wij allen arbeiders voor de Heer zijn !


   

WZ  Deze pagina wordt dagelijks vervangen.