Filippenzen 1 : 6


“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”.Paulus schrijft dat Jezus het goede werk, dat Hij in u en ons is begonnen, zeker zal voortzetten.
Zelfs tot op de dag van Jezus terugkomst.


We worden dus niet losgelaten wanneer we Hem hebben aangenomen als onze Heer en Heiland ,
als onze persoonlijke Verlosser.


Dat is een grote troost in tijden wanneer het geloofsvertrouwen soms dreigt weg te zakken.

Hij blijft ons nabij !
WZ
Deze pagina wordt dagelijks vervangen .