Efeze 6 : 11


“Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel”.We moeten ons weerbaar maken tegen de spotters die door de duivel gevoed worden.(Satan)


Die weerbaarheid kunnen we krijgen door kennis te nemen van Zijn Woord en dit te geloven.


De duivel zal het zeker niet nalaten om ons bij de Heer weg te houden.
Zijn listen zijn ondoorgrondelijk en bedrieglijk.


Met zijn leugen zal hij ons verleiden om hem te volgen.


Dus, laten we ons , zoals Paulus het zegt, wapenen tegen die duivelse macht!

WZ
Deze pagina wordt dagelijks vervangen.