Waar komt de naam vandaan:


De naam van  stichting “De Opdracht” komt voort uit een bijzondere ervaring die ik , Annie , in 2008 mocht hebben in een gebeds-en genezingsdienst hier in Zelhem.

Op het moment dat er in deze dienst voor mij gebeden zou worden kwam er tot twee maal toe de  vraag van de voorganger  :  “ Heb je de Heilige Geest in je”?

Niet goed wetend wat te antwoorden zei ik : “ Maar ik geloof wel”.  
Toen kwam de vraag :  “wil je dat de Heilige Geest in je komt” , waarop ik antwoordde : JA !!


Zelf begon ik te bidden :  “Here vul mij” .   Toen ervoer ik om zo dicht bij de Heer te zijn!

Er kwam als het ware  een soort film aan mij voorbij van mensen die mij lief zijn. Ook een gebed voor hen  kwam in mij op, hierin werd me duidelijk  dat ze
een keuze moesten maken.

Ik kreeg De Opdracht : “ vertel  hen  allen van deze ervaring”.

Diezelfde avond mocht ik hiervan al getuigen met de woorden  uit  Filippenzen  

4 : 6 en 7   “ Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij
alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede God’s  die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in  Christus Jezus”.

Dat was mijn ervaring precies  : de vrede van God.